Handelskvinnenes plass i likestillingshistorien


Historiker og postdoktor Eirinn Larsen, Senter for næringslivshistorie, Handelshøyskolen BI, holder onsdag 11. april et foredrag om handelskvinnenes plass i likestillingshistorien.

I 2013 er det 100 år siden alle kvinner fikk full stemmerett i Norge. Denne nasjonale begivenheten skal markeres både lokalt og nasjonalt, med Stemmerettskomiteen utnevnt av Regjeringen og BLD som koordinerende organer.
I tillegg skal det skrives en norsk likestillingshistorie som dekker perioden 1814-2013. Vinnerne av anbudet for denne oppgaven er Rokkansenteret, Universitetet i Bergen, med Eirinn Larsen som én av tre forfattere. Det to andre er etnolog Hilde Danielsen (UiB) og filosof Ingeborg W. Owesen (UiO).

Foredraget om handelsstandskvinnene plass i likestillingshistorien tar utgangpunkt i ett av bokens mange kapitler, det om Grunnlovens § 101 om næringsfrihet, iverksettelsen av den borgerlige frihet for menn og den forsiktige integrering av kvinner i denne.

Kvinner som helst i mangel av forsørgende ektemenn fikk retten til å drive kjøp og salg, disponere egen arv og midler, eller entre de høyere skoler. Initiativet kom hovedsakelig fra bondeopposisjonen på Stortinget i et forsøk på å utfordre det politiske sentrum og byenes økonomiske monopol. Slik kom kvinnespørsmålet i berøring med det som skulle bli en slitesterk akse i norsk politikk, den mellom periferi og sentrum, og datidens store spørsmål: Vilkårene for den mannlige kapitalakkumulasjon.

Frihandel og økonomisk liberalisering hadde likevel en frigjørende effekt på de som var tiltenkt minst i det borgerlige samfunnet – de enslige kvinner. Dette integrerte statens ”ikke-aktive” borgere i markedsøkonomien og gjorde kvinner som menn til økonomiske subjekter og aktører. Og det lenge før Norge fikk en kvinnepolitisk bevegelse som krevde likhet med menn på alle samfunnsområder.

Foredraget  holdes i Forum for historie, kultur og samfunn onsdag 11. april kl. 19.00, i kafeen på Arkeologisk museum i Stavanger.
 


Sist oppdatert av Ragnhild Nordahl Næss (27.03.2012)

Skriv ut artikkel print symbol
Bilde av Eirinn Larsen
Postdoktor Eirinn Larsen holder foredrag 11. april. Foto: Handelshøyskolen BI
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no