Søk om penger til interne utviklingsprosjekter!


Ledelsen ved Universitetet i Stavanger skal dele ut til sammen 1,5 millioner kroner til pedagogiske utviklingsprosjekter i år. Send søknad innen 2. mai!

Utdanning, undervisning og læringsmiljø er ett av de tverrgående satsingsområdene ved UiS i handlingsplanperioden 2012-2014.

I årets budsjett er det satt av 1,5 millioner kroner til satsingsområdet.

Universitetsledelsen har besluttet at midlene skal øremerkes pedagogiske utviklingsprosjekter i samsvar med strategidokumentets vektlegging av videreutvikling av undervisningsmangfoldet ved UiS.

Søknadskriterier
Søknader som vil bli vurdert er nye prosjekter som søker å utvikle eller implementere en eller flere av disse undervisnings- og læringsformene:

a) Innovative undervisnings- og læringsformer og bruk av IKT i undervisningen
b) Undervisnings- og læringsformer som knytter studentene nærmere til arbeidslivet eller bransjen studenten utdannes til, herunder problem- og case-baserte undervisnings- og læringsformer

Ved vurdering av prosjektforslag vil det bli vektlagt:
- At prosjektet bidrar til varig videreutvikling av undervisnings- og læringsformer ved UiS.
- Om prosjektet vil ha interesse og nytte for flere fagmiljø og kan gjenbrukes av disse.

Prosjektsøknader må inneholde:
- Prosjektbeskrivelse
- Framdriftsplan
- Kostnadsoversikt
Søknadene bør holdes innenfor en ramme på 3-5 sider

Hvem kan søke?
- vitenskapelig ansatte
- instituttene
- fakultetene
- administrative støtteenheter

Søknadsfrist
Søknadsfristen er satt til 2. mai 2012.

Søknadsbehandling
Søknadene vil bli behandlet av utdanningsutvalget etter innstilling fra utvalgets sekretariat.

Søknader sendes tjenestevei til Utdanningsavdelingen: kristofer.henrichsen@uis.no med kopi til inger.thorshaug@uis.no
 

Med vennlig hilsen
Marit Boyesen John B. Møst
 


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (21.03.2012)

Skriv ut artikkel print symbol