Styrk karrieren – søk stipend fra EU


Marie Curie-stipendene er noen av de mest kjente og anerkjente fellowships i verden i dag. Utlysningen for de tre individuelle Marie Curie-stipendene for erfarne/postdoktor forskere er nå åpne.

Siden både forskningen og finansieringen blir mer internasjonal, må forskere vurdere om de i dag kan la være å søke erfaring og kunnskap hos fagmiljøer i utlandet.  Forskeren søker om stipendene i samarbeid med den forskningsinstitusjon som er valgt i et annet land (også bedrifter, hvis de kan tilby tilfredsstillende opplæring).

Marie Curie kan også benyttes til å hente forskere for en periode fra et annet land til en forskergruppe ved UiS.

Erfarne forskere er definert som en person med doktorgrad eller minst fire års fulltids forskningserfaring. Prosjektene er rammeprogrammets minste og enkleste, men tillagt stor betydning fra EUs side. Derfor er dette virkemidler som bør vurderes strategisk både av den enkelte forsker ut fra et karriereståsted, men også institusjonelt med tanke på nettverksbygging og kunnskapsoverføring.

Det er utlysningen for de tre individuelle Marie Curie-stipendene for erfarne/postdoktor forskere som nå er åpnet


· Intra-European fellowships (IEF)

· International Outgoing Fellowships (IOF)

· International Incoming Fellowships (IIF)
 

Søknadsfrist er 16. august 2012.

 

Les mer om Marie Curie Actions

Participant portal

Norges forskningsråd
 

Individual fellowships calls under the Marie Curie actions are now open
Three calls for individual fellowships have been published under the specific programme People in the Marie Curie Actions. The fellowships are:

  •  Intra-European Fellowships (IEF)
  • International Outgoing Fellowships (IOF)
  • International Incoming Fellowships (IIF)

The Marie Curie actions individual fellowships are directed towards experienced researchers who are contemplating a research stay of 12-24 months duration in another European country or in a third country (most non-European countries). The Marie Curie actions have a bottom-up profile, and support intersectoral and transnational mobility.

Ta kontakt med EU/NFR-enheten om du ønsker mer infomasjon om Marie Curie Actions. 


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (23.03.2012)

Skriv ut artikkel print symbol