Oppgradering av SAP-portalen


På grunn av oppgradering vil SAP-portalen være utilgjengelig mellom onsdag 21. mars kl. 16.00 og mandag 26. mars kl. 08.00. Oppgraderingen vil også ha en del praktiske konsekvenser for både ledere og ansatte allerede de nærmeste dagene.

For å unngå mulige feilsituasjoner i forbindelse med oppgraderingen, må vi be om følgende:

Alle (ansatte og ledere):

  • slette egne fraværssøknader som er avvist senest 15. mars
  • unngå å sende nye fraværssøknader i perioden fra og med 15. mars og til 26. mars kl. 08.00

Ledere:

  • behandle alle fraværssøknader i innkurven senest 15. mars

Vi minner også om at fristen for godkjenning av overtid for utbetaling i april er flyttet frem til 26. mars kl. 16.00.

Vi beklager de ulemper ovennevnte måtte medføre for den enkelte.


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (13.03.2012)

Skriv ut artikkel print symbol