Delta i felles nasjonal læringsmiljøundersøkelse


Studenter som svarer på undersøkelsen er med i trekningen av en iPad, tre iPod'er og tre gavekort à kr. 500. Undersøkelsen ble sendt ut mandag 12. mars, med to ukers svarfrist. Vi oppfordrer studentene som er invitert til å delta, til å svare!

UiS gjennomfører en undersøkelse blant et tilfeldig utvalg av studentene ved UiS, som ledd i en nasjonal studentundersøkelse som innebærer at studenter ved flere universiteter og høgskoler mottar det samme spørreskjemaet. Når resultatene kommer i juni vil UiS kunne sammenligne seg med andre universitet og høyskoler.

Undersøkelsen gjennomføres av TNS Gallup etter lovpålagte regler og er godkjent av Datatilsynet. Når du svarer på undersøkelsen er du garantert anonymitet, og ingen svar vil kunne knyttes til deg som enkeltperson.

Blir sendt ut til studenter
Spørreskjema vil gå ut til et tilfeldig utvalg av våre studenter, og rapporteringen vil skje på fakultetsnivå. Fordelingen er 800 studenter ved HUM og TN, samt 1000 studenter ved SV.

Uttrekksdefinisjonen av utvalget er studenter med:

  •  gyldig opptak på studieprogram eller årsenhet pr.vår 2012
  •  som er gyldig semesterregistrert for høsten 2011 og våren 2012
  •  eksplisitt norsk statsborgerskap
  •  født 1977 eller senere
  •  ikke videreutdanning
  •  ikke innreisende utvekslings-studenter

Finansiert av Universell
Universell står for finansiering av utviklingen av spørreskjemaet, mens lærestedene deltar i undersøkelsen vil stå for kostnadene knyttet til gjennomføring.

Universell arbeider på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet som nasjonal pådriver for universell utforming, inkluderende læringsmiljø og utdanningsinstitusjonenes læringsmiljøutvalg (LMU) i høyere utdanning. Ved UiS heter dette utvalget Kvalitets- og læringsmiljøutvalget (KLU).


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (19.03.2012)

Skriv ut artikkel print symbol