Valg 2012 / Election 2012


Det skal avholdes valg til universitetsstyret, fakultetsstyrer og instituttstyrer for gruppen undervisnings- og forskerpersonale, midlertidig ansatte. Valgene foregår elektronisk. (Information also available in English!)

Våren 2011 ble det avholdt valg til universitetets styre, fakultetsstyrer, museumsstyre og instituttstyrer/senterstyrer for perioden 01.08.2011 til 31.07.2015.

For gruppen undervisnings- og forskerpersonale, midlertidig ansatte, er valgperioden ett år.

Det betyr at det i løpet av våren 2012 skal gjennomføres valg fra denne gruppen til:

  • UiS styret
  • Fakultetsstyret ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet
  • Instituttstyrene ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet
  • Instituttstyret ved Institutt for førskolelærerutdanning

 Valgene gjennomføres elektronisk.

Du finner mer informasjon under valgfanen.

You will find more information under the election tab.


Sist oppdatert av Håkon Hapnes Strand (05.03.2012)

Skriv ut artikkel print symbol