STAVANGER: Informasjonsmøte FP7 siste call


I juli kommer de siste utlysningene i EUs FP7. I samarbeid med forskningsrådet inviterer Universitetet i Stavanger til en dag med fyldig informasjon, torsdag 3. mai.

Internasjonalt samarbeid er viktig for norsk forskning, og deltakelse i EUs rammeprogrammer har høy prioritet. Deltakelse gir verdifull kunnskap, forskernettverk og finansiering.

Norske forskere som deltar i EU-forskningen sikrer Norge verdifull tilgang på resultater og kunnskap. Veien frem til forskningsresultatene går gjennom samarbeid på tvers av faglig og nasjonale grenser. Forskere som lykkes med sine EU-søknader fremhever verdien av å være en del av et internasjonalt forskernettverk.

I tillegg til informasjon om FP7 og det neste forskningsprogrammet (Horizon 2020) så vil det være informasjon om de mange muligheter innenfor  EUs program for forskerutdanning, karriereutvikling og forskermobilitet (Marie Curie Actions).   I parallellsesjonene vil vi i år fokusere på samfunnsvitenskap og humaniora (SSH- programmet), Matvarer, landbruk, fiskeri og bioteknologi (KBBE), samt miljø- programmet (Environment).  

Se program i vedlegg.

Deltakelse på informasjonsdagen er gratis, lunsj blir servert!

For mer infomasjon ta kontakt med EU-rådgiver Kyrre Aas


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (27.04.2012)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no