Hvordan bruke teori i praksis?


Hvordan utvikle studentenes kompetanse til å bruke teori i praksis? Dette er tema når Uniped-prosjektet inviterer til Forum for undervisning mandag 5. mars klokken 14.15 til 16 i Kjell Arholms hus, rom 139.

Opplevelsen av et ”gap” mellom teori og praksis er kjent både for studenter og lærere. Går det an å gjøre noe med det?

Professor Otto Ottesen ved Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag (IMKS) ved UiS har de siste tre årene ledet et prosjekt som går ut på å utvikle teori og metode for å overføre teori til praksis. Prosjektet har blitt gjennomført i tilknytning til Masterstudiet i endringsledelse og i dialog med studentene på dette studiet. I alt syv vitenskapelige medarbeidere ved IMKS har deltatt i arbeidet.

Prosjektarbeidet har resultert i boken Ledelse. Å bruke teori i praksis som nylig ble utgitt på Høyskoleforlaget (2011). I sitt innlegg vil Ottesen ta for seg bakgrunnen for og gjennomføringen av prosjektet. Han vil videre skissere det perspektivet på og de ”verktøyene” til overføring av teori til praksis som har vokst fram gjennom arbeidet.

Presentasjonen varer om lag en time, deretter blir det diskusjon med utgangspunkt i innlegget.

Velkommen!

Les også: Ledelsesverktøy for ferske ledere


Sist oppdatert av Silje Stangeland (27.02.2012)

Skriv ut artikkel print symbol
Otto Ottesen med boka "Ledelse. Å bruke teori i praksis"
HOLDER FOREDRAG: I neste Forum for undervisning vil Otto Ottesen snakke om hvordan man kan utvikle studentenes kompetanse til å bruke teori i praksis. Her med boka "Ledelse. Å bruke teori i praksis"

FØLG UIS I SOSIALE MEDIER