Utlysning: Midler til utdanningssamarbeid med Kina


SIU lyser ut midler til samarbeid innen høyere utdanning med kinesiske institusjoner på bakgrunn av norske myndigheters ønske om økt Kina-samarbeid.

Mer utdanningssamarbeid
Formålet med prosjektmidlene er å støtte norske universiteter og høgskolers eksisterende kontakt og samarbeid med institusjoner i Kina med sikte på utvikling av utdanningssamarbeid. Pengene kommer fra Kunnskapsdepartmentet, og dekker perioden 2012-2013 (kommende studieår).

Mobilitet og prosjekter
Totalt er det for perioden 2 mill. kroner i potten, og hvert prosjekt kan søke om inntil kr. 250 000,-. SIU anbefaler at man går sammen med en annen norsk utdanningsinstitusjon i en søknad, og da kan man utløse inntil kr. 500 000,-. Aktiviteter som kan være aktuelle er nettverksbygging, felles kursutvikling, mobilitet for studenter og ansatte og andre samarbeidsaktiviteter. For ytterligere informasjon, se utlysningsteksten.

39 støtteverdige institusjoner
Alle akademiske felt og alle tre nivåer av høyere utdanning dekkes. Legg imidlertid merke til at kun de 39 utdanningsinstitusjonene i Kina som er oppført på SIUs liste er støtteverdige partnere i denne utlysningen. Det betyr at fagmiljøet må kunne dokumentere en eksisterende kontakt/samarbeid med minst ett av institusjonene som gis i listen, som er utarbeidet i forbindelse med rapporten

Frist
Søknad sendes i SIU sitt elektroniske søknadssystem Espresso, inne 20. april kl. 15.00 norsk tid.

For mer informasjon, kontakt fakultetskoordinator i Internasjonalt kontor.


Sist oppdatert av (23.02.2012)

Skriv ut artikkel print symbol