Lederhåndboken ble publisert denne uken


Universitetets personalledere har nå fått tilgang til en håndbok som vil gi praktisk og konkret hjelp i utførelsen av ulike lederoppgaver. Innholdet i lederhåndboken vil være under kontinuerlig utvikling de neste månedene.

Lederhåndboken beskriver regler og rutiner for hvordan ulike oppgaver knyttet til lederrollen skal løses, og hva som forventes av en leder i ulike situasjoner. Innenfor enkelte områder er det også beskrevet hvilke oppgaver en leder kan forvente at personalenheten ivaretar.

– Nyttig verktøykasse
Håndboken er delt inn i fire hovedkapitler: Om UiS, Rammer for ledelse, Strategiske oppgaver og Daglige oppgaver. En egen søkefunksjon gir treff i både lederhåndboken og de andre håndbøkene.

– Vi er godt fornøyde med løsningen. Dette er en nyttig verktøykasse for lederne ved UiS som gir enkel tilgang til den informasjonen de trenger i sitt arbeid, sier rektor Marit Boyesen.

Tilgang til Compendia Stat
Håndboken gir også tilgang til Compendia Stat, hvor det finnes et oppdatert lovverk sammen med lovkommentarer.

– På flere områder er det gitt mulighet til utfyllende informasjon og lenker til både interne og eksterne dokumenter, som kan ha betydning i den saken lederen jobber med, utdyper Boyesen.

Lenke til lederhåndboken finner du her.


Sist oppdatert av Håkon Hapnes Strand (17.02.2012)

Skriv ut artikkel print symbol