Foreslå kandidater til Innovasjonsprisen 2011


Det er ansatte eller fagmiljø ved UiS og IRIS som kan nomineres. Forslag på kandidater til Innovasjonsprisen 2011 må sendes inn senest innen 30. mars.

Formålet med prisen er å stimulere til forskningsbasert nyskaping og kommersialisering av forskningsresultater ved UiS og IRIS.

Selve prisen er et stipend på 50 000 kroner gitt av Sparebank 1, SR-Bank.

Hovedkriteriene for prisen er forskningsbasert nyskaping og kommersialisering av forskningsresultater. Forskningsideer, prosjekter, publikasjoner, patentering, selskapsdannelse og tredjepartsfinansiering står sentralt i vurderingen og tar utgangspunkt for aktiviteter i 2011 som har bidratt til vesentlige løft og/eller et gjennombrudd i kommersialiseringsprosessen.

Alle ansatte og organisatoriske enheter ved eller tilknyttet UiS og IRIS, herunder IRIS-Forskningsinvest, kan nominere kandidater til prisen. Forslagene må begrunnes.

Prisen vil bli delt ut under et eget arrangement om innovasjon og nyskaping i slutten av april.

Vi inviterer med dette til nominering av kandidater som oppfyller betingelsene for tildeling av prisen, og imøteser forslag innen 30. mars 2011.

Senter for innovasjonsforskning ved UiS/IRIS er i år sekretariat for prisen. Forslag sendes til Egil C. Svela på e-post: egil.c.svela@uis.no

Innovasjonsprisen – tidligere vinnere 2008 – 2010:

 2010 Merete Vadla Madland (UiS) og Aksel Hiorth (IRIS)
2009 Eric Cayeux (IRIS)
2008 Simon G. Møller (UiS)

Vedlegg: Statutter og Forslagsskjema
 


Sist oppdatert av Egil C. Svela (04.07.2014)

Skriv ut artikkel print symbol
Madland og Hiorth får overrakt stipendet på kroner 50 000 av Gunnar Kvassheim fra SR-bank.
Madland og Hiorth får overrakt stipendet på kroner 50 000 av Gunnar Kvassheim fra SR-bank.
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no