Middelalderens administrative, sakrale og økonomiske rurale sentra på Vestlandet


Førsteamanuensis ved Arkeologisk museum, Helge Sørheim, holder tirsdag 7. februar et seminar om administrative, sakrale og økonomiske rurale sentra på Vestlandet. Han ønsker arkeologer og historikere velkommen til debatt.

I Helge Sørheims doktorgradsavhandlingen i arkeologi ”Sentralsted, tettsted, knutepunkt, by. Bosetningshierarkier og sentraldannelser på Vestlandet” som behandler perioden fra ca. 200 – 1200 ble de rurale sentraene fra middelalderen utelatt.

Det var et bevisst valg kun å behandle byene og kaupstedene da det arkeologiske materialet fra landsbygda fra denne perioden er for lite til å foreta en relevant undersøkelse slik det ble gjort for forhistorisk tid.

I forbindelse med bearbeiding av avhandlingen for trykking har forfatteren nå trukket inn mer skriftlig kildemateriale som kan belyse spørsmålet. De tidlige middelalderske rurale sentraene som kan påvises gjennom hovedsakelig historiske kilder, det være seg kirkesentra og kongs/adelsseter med mer, blir sammenliknet med de tidligere påviste forhistoriske sentraene for å se om det er kontinuitet eller endring.

Seminaret holdes tirsdag 7. februar kl. 12.15 i møterom 1 og 2 på Arkeologisk museum.
 


Sist oppdatert av Ragnhild Nordahl Næss (03.02.2012)

Skriv ut artikkel print symbol