NANO2021


Nytt stort program og første utlysning med frist 15. februar

NANO2021 - Nanoteknologi og avanserte materialer - ble like før jul etablert som er et såkalt Stort program i Forskningsrådet.

NANO2021 skal bidra til å løfte den nasjonale kunnskapsbasen på nanoteknologi og avanserte materialer til et høyt internasjonalt nivå. Sentrale målsetninger er å utvikle bærekraftige teknologiske løsninger som grunnlag for næringsutvikling og for å møte viktige samfunnsutfordringer.

Vil du vite mer? Se presentasjon (pdf, kb 284) og programmets egen nettside NANO2021

Den første utlysningen av prosjektmidler i det nye programmet ligger allerede ute med søknadsfrist 15. februar 2012. Temaene er fornybar energi og forbedret helse (legemidler og medisinsk utstyr)

Jobber du med en søknad og har behov for bistand, ta kontakt med Forskningssekretariatet, ved rådgiver for NFR-prosjektstøtte, Karoline Høibo
 
 


Sist oppdatert av Karoline Høibo (27.01.2012)

Skriv ut artikkel print symbol