Arena-programmet


Arena-programmet lyser ut midler til nye hovedprosjekt og holder informasjonsmøte for potensielle søkere 2. februar med påmelding i dag, fredag 27. januar!

Arena-programmet har som formål å stimulere utviklingen i næringsklynger, basert på samarbeid mellom næringsaktører, kunnskapsmiljøer og det offentlige. Programmet tilbyr finansiell og faglig støtte til 3-årige utviklingsprosesser.

 

Informasjonsmøte for potensielle søkere er torsdag 2. februar 2011 kl 10 00 – 15 00 på Park Inn Oslo Airport hotell 

Påmelding: Fyll ut skjemaet Påmelding informasjonsmøte. Send påmelding som vedlegg til e-post innen 27.01.2012 til Jon Kveine på jokve@innovasjonnorge.no.

For mer informasjon om ARENA-programmet se pdf (kb 59,65)
 


Sist oppdatert av Karoline Høibo (27.01.2012)

Skriv ut artikkel print symbol