Nasjonal konferanse om internasjonalisering


Vi må legge til rette for en sterkere internasjonalisering av det norske utdanningssystemet, mener NHO-direktør John G. Bernander. Han er blant innlederne på Internasjonaliseringskonferansen som SIU arrangerer sammen med utdanningsinstitusjonene i Oslo 8. og 9. mars.

Av: Runo Isaksen, SIU

Konferansen er kommet i stand som et bredt samarbeid mellom alle Norges åtte universiteter, Norges Handelshøyskole og SIU. 2012 er internasjonaliseringsår ved Universitetet i Oslo, som står vertskap for årets konferanse.

Tema for konferansen er kobling mellom internasjonalisering av høyere utdanning og arbeidslivet. Statsråd Tora Aasland åpner konferansen.

– Målet er å skape en møteplass der alle som arbeider med internasjonalisering i universitets- og høyskolesektoren kan få inspirasjon, utveksle erfaringer, diskutere og finne gode løsninger på felles utfordringer, sier SIU-direktør Alf Rasmussen.

Mer informasjon, program og påmelding (frist 31. januar) finner du her.

Flere må studere ute
– Globale konkurransevilkår legger helt nye rammebetingelser også for utdannings- og kompetansepolitikken. Norge som nasjon kan ikke være selvforsynt med kompetanse. Vi må legge til rette for en sterkere internasjonalisering av det norske utdanningssystemet, skrev Bernander nylig på NHOs nettsider.

Sterkere internasjonalisering betyr særlig tre ting for NHO: Flere norske studenter utenlands, flere utenlandske studenter på norske læresteder, studenter som også blir i landet etter avsluttet utdanning, og et mye sterkere utbygd institusjonssamarbeid over landegrensene.

”Globalisering - utfordring for norsk utdanning, nærings- og arbeidsliv: Hvordan kan samspill om internasjonalisering gjøre oss sterkere?” er tittelen på sesjonen hvor blant andre John G. Bernander holder innlegg torsdag 8. mars.

Hvordan bli attraktiv?
Fredagen beveger deltakerne seg fritt mellom fem ulike parallellsesjoner som alle tar opp helt sentrale temaer innen internasjonalisering:

Profilering, rekruttering og opptak: Hvordan kan norske institusjoner bli mer attraktive utenlands? Hvordan rekruttere de studentene vi ønsker?

Nettverkssamarbeid og internasjonalisering: Nettverkssamarbeid mellom næringsliv og universiteter: En kilde til vekst for begge?

Mobilitet for kvalitet og relevans: Erfaringer med Erasmus, Nordplus, fellesgrader og mer. Og hva rommer den nye Nord-Amerika-strategien?

Språk- og samfunnskunnskap - en døråpner for norsk næringsliv? Næringslivets behov for språk og kulturkompetanse, med særlig fokus på Tyskland, Kina, Japan, Russland og Brasil.

Internasjonalisering i et utviklingsperspektiv: Strategiske partnerskap med institusjoner i Sør, inkludert presentasjon av det nye NORHED-programmet (The Norwegian Programme for Capacity Building in Higher Education and Research for Development).

Målgruppe: Alle som arbeider med høyere utdanning, fra institusjonens ledelse, forskere og administrativt personell, til myndigheter, organisasjoner og andre aktører på området.

Påmeldingsfrist: 31. januar 2012.

Konferansier: Siri Lill Mannes.

Internasjonaliseringskonferansen 2012 er utarbeidet i et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Universitetet i Stavanger, Universitetet i Agder, Universitetet i Bergen, Universitetet i Nordland, Universitetet i Tromsø, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Universitetet for miljø- og biovitenskap, Norges Handelshøyskole og SIU.

Planen er at Internasjonaliseringskonferansen skal bli en årlig nasjonal konferanse som SIU arrangerer sammen med utdanningssektoren.
 


Sist oppdatert av Bjarte Hoem (26.01.2012)

Skriv ut artikkel print symbol