UiS innfører e-handel via Basware PM


Teknisk-naturvitenskapelig fakultet og Fellles ressurssenter er de første enhetene som har tatt bestillingssystemet i bruk.

 

Bestillingssystemet Basware PM ble aktivert 14. november 2011. Teknisk-naturvitenskapelig fakultet og Felles ressurssenter er de første enhetene som har tatt systemet i bruk. Det er her opprettet innkjøpere og systemrekvirenter som har fått opplæring i innkjøpsrutiner og håndtering av systemet.

Det er utarbeidet en standard mal for rekvisisjon som kan sendes aktuelle systemrekvirenter eller innkjøpere og en oversikt over aktuelle systemrekvirenter og innkjøpere.

Systemet skal benyttes for innkjøp over 10.000 kroner eks. mva. for både varer og tjenester. Enkelte leverandører er lagt inn med katalog eller nettbutikk. Dette er foreløpig Ocè Norge AS, Yara Praxair AS, Manpower AS og VWR International AS.

Alle innkjøp fra leverandører med katalog eller nettbutikk skal legges inn i bestillingssystemet, uavhengig av beløpets størrelse. Det arbeides fortløpende med å opprette flere leverandører med katalog eller nettbutikk. Bestillinger fra andre leverandører kan sendes som fritekstbestilling via e-post.

Vi har lagt inn rammeavtaleleverandører og andre leverandører som blir mye brukt, med e-postadresse som bestillingen skal sendes til.

Målsetningen er at alle enheter ved UiS skal ta systemet i bruk innen utgangen av mars måned 2012. I dialog med fakultetsledere/enhetsledere vil det bli etablert innkjøpere som får opplæring innen innkjøp og bruk av systemet.


Sist oppdatert av System (25.01.2012)

Skriv ut artikkel print symbol