Geir Sverre Braut foredrar om norsk helsepolitikk


Det blir to åpne foredrag om norsk helsepolitikk under Vitenskapsakademiets første møte på Arkeologisk museum denne våren. Tidspunkt er torsdag 26. januar kl. 19.

Tema for den første kvelden i Vitenskapsakademiet i vår er: Norsk helsepolitikk - reformer og omstillinger - muligheter og begrensninger. Samhandlingsreformen.

Assisterende direktør i Statens helsetilsyn, Geir Sverre Braut holder foredrag med tittelen: "Kva problem må nye helsereformar løyse? Stoda i den norske helsetenesta sett i tilsynsperspektiv".

Professor emeritus Knut Rasmussen fra Universitetet i Tromsø holder foredrag med tittelen: ""Et kritisk lys på samhandlingsreformen - fra sykeshussynspunkt".

Møtet varer i rundt halvannen time og er det første av totalt seks møter i Vitenskapsakademiets vårprogram.


Sist oppdatert av Håkon Hapnes Strand (25.01.2012)

Skriv ut artikkel print symbol
Logoen til Vitenskapsakademiet.
VITENSKAPSAKADEMIET: Vitenskapsakademiet i Stavanger ble stiftet torsdag den 17. juni 2004 på initiativ fra en interimskomite, som bestod av representanter for den daværende Høgskolen i Stavanger, nåværende Universitetet i Stavanger (UiS), Arkeologisk Museum, Misjonshøgskolen (MHS), Rogalandsforskning (nåværende International Research Institute of Stavanger - IRIS), Sentralsykehuset i Rogaland (nåværende Stavanger Universitetssykehus, SUS), og Statens senter for Veterinærmedisin i Sandnes (Norges Veterinærhøgskole - NVH). Formålet var å danne et akademi på et tidspunkt da universitetsprosessen i Stavanger var inne i en avgjørende fase, og skape et vitenskapelig forum til støtte og inspirasjon for det forskningsmessige, kulturelle og internasjonale miljø som vil kunne utvikle seg omkring et universitet.

FØLG UIS I SOSIALE MEDIER