Økonomihåndbok på nett!


Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring (AØV) har gleden av å presentere UiS sin første Økonomihåndbok på nett.

Økonomihåndboken skal gi en oversiktlig og samlet oversikt over økonomiforvaltningen ved UiS og er bygget opp med utgangspunkt i etablerte økonomiprosesser, samt funksjoner og inneholder oversikt over gjeldende regelverk og rammer for økonomiforvaltningen ved universitetet.

Målet er at håndboken skal være et praktisk og nyttig oppslagsverk i det daglige arbeidet og bidra til at aktuell informasjon er lett tilgjengelig.

I tillegg presenteres Prosjekthåndboken i nytt format. Prosjekthåndboken gir en oversikt over forvaltning av bidrags- og oppdragsvirksomheten (BOA), herunder en inngående beskrivelse av de prosesser og rutiner som er etablert for å sikre en enhetlig og funksjonell forvaltning av all eksternt finansiert virksomhet ved UiS.
Prosjekthåndboken er et supplement til Økonomihåndboken hvor ekstern virksomhet er beskrevet på et mer overordnet nivå.

AØV har redaktøransvar for begge håndbøkene og vil foreta jevnlig revisjoner av innholdet.
 


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (20.01.2012)

Skriv ut artikkel print symbol