Informasjonsmøte på UiS om Nord-Amerikaprogrammet


Torsdag 2. februar arrangerer Internasjonalt kontor et informasjonsmøte om Nord-Amerikaprogrammet, med fokus på søknadsskriving til utlysningen i Partnerskapsprogrammet med frist 29. mars.

Målgruppen er vitenskapelig ansatte med faglige kontakter ved nordamerikanske institusjoner som er interessert i å søke om midler i Partnerskapsprogrammet i vår. Andre interesserte er også velkomne.

Tid: Torsdag 2. Februar
Sted: Styrerommet, 4. etg. Arne Rettedals hus

Foreløpig program:

10.00: Velkommen v/Internasjonalt kontor
10.10 – 11.00: Nord-Amerika: Partnerskapsprogrammet og søknadsskriving. Ved Linda Rutledal, Senter for internasjonalisering av utdanning
11.00 – 11.15: Diskusjon og spørsmålsrunder
11.15 – 12.00: Eksempler på prosjektsamarbeid med nordamerikanske institusjoner. Ved representanter fra fagmiljø ved UiS.
12.00 - 12.30: Lunsj.

På grunn av lunsjbestilling ber vi interesserte om å bruke skjemaet nedenfor som påmelding.Sist oppdatert av (24.01.2012)

Skriv ut artikkel print symbol
SIU logo
USA og Canada på verdenskartet
Nord-Amerikaprogrammet

Regjeringen lanserte 25. oktober ny strategi for samarbeid med Nord-Amerika innen høyere utdanning. Nord-Amerikaprogrammet er en operasjonalisering av denne strategien og vil i perioden 2012-2015 lyse ut midler til prosjektsamarbeid og partnerskap.

SIU sine programsider om Nord-Amerikaprogrammet