Parkeringsproblemer


På grunn av utfordringer knyttet til ankomst for eksterne gjester, er det innført timesparkering langs Studentenes hus og to P-plasser for elbiler ved Arne Rettedals hus er flyttet.

Torsdag 12. januar fikk UiS besøk av den amerikanske ambassadøren i Norge. Han ankom selvfølgelig med politieskorte. Det oppsto et akutt problem da det ikke fantes ledige parkeringsplasser foran Arne Rettedals Hus, og biler måtte taues bort.

Det er meget uheldig at våre besøkende ikke kan parkere i dette området.
Derfor er det innført timesparkering langs Studentenes Hus, og kontrollen med disse plassene må nå intensiveres slik at de  fungerer etter intensjonen.

Det har hittil vært 4 parkeringsplasser for elbiler foran Arne Rettedals Hus. To av dem er nå flyttet til parkeringen mellom Kjølv Egelands Hus og SiS Hallen. Følgelig er strømmen koblet fra to av plassene ved AR-huset.
Dette er nødvendig for at unngå slike problemer som oppsto i forbindelse med den amerikanske ambassadørens besøk til UiS.  UiS legger fortsatt til rette for bruk av elbiler, med samme antall parkeringsplasser som tidligere. Men to plasser er altså nå flyttet til et annet sted på campus.


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (13.01.2012)

Skriv ut artikkel print symbol