Handlingsplan for etisk handel


UiS har gjennom sitt medlemskap i Initiativ for etisk handel (IEH) forpliktet seg til å stille etiske krav til innkjøp. Som et ledd i dette er det utarbeidet en handlingsplan for etisk handel.

- Det er viktig at UiS som en bedrift i offentlig sektor er oppmerksom på retningslinjer som gjelder for etisk handel. Nå har vi et organ å forholde oss til i tvilstilfeller, sa daværende universitetsdirektør Per Ramvi da UiS ble medlem av IEH i 2009.

UiS er det eneste av landets utdanningsinstitusjoner som er medlem av organisasjonen.

I handlingsplanen, som er vedtatt av styret og gjelder for perioden 2010-2013, forplikter universitetet seg til å etterspørre og forbruke varer og tjenester som er produsert etter høye miljømessige, sosiale og etiske standarder. Handlingsplanen omfatter også UiS' interne etiske retningslinjer for innkjøp.

Handlingsplanen er utviklet av arbeidsgruppen for etisk handel, som består av Arnljot Corneliussen, Ståle Freyer, Gry Åse Tjørhom, Karen Anne Okstad og Espen Haavardsholm.


Sist oppdatert av Håkon Hapnes Strand (12.01.2012)

Skriv ut artikkel print symbol