Utlysning: Partnerskapsprogrammet for samarbeid med Nord-Amerika


SIU inviterer med dette norske høyere utdanningsinstitusjoner i Norge til å søke på midler i Partnerskapsprogrammet for høyere utdanningssamarbeid med Nord-Amerika. Utlysningen gjelder samarbeid med institusjoner i USA og Canada. Partnerskapsprogrammet er finansiert av Kunnskapsdepartementet og administreres av SIU.

Formålet med Partnerskapsprogrammet er å støtte samarbeid av høy kvalitet, for å utvikle og styrke varige institusjonelle partnerskap mellom Norge, USA og Canada. Den årlige tildelingen i programmet er NOK 6 millioner, til sammen NOK 24 millioner for programperioden 2012-2015. Prosjekter tildeles NOK 500.000 per år, totalt NOK 2 millioner over fire år.

Se programmets nettside og programdokument for detaljer om utlysningen, søknadsprosedyrer og annen relevant informasjon på www.siu.no/nord-amerika under Partnerskapsprogram.

Hvem kan søke?
Alle godkjente høyere utdanningsinstitusjoner i Norge kan søke om midler gjennom Partnerskapsprogrammet. Alle akkrediterte høyere utdanningsinstitusjoner i USA og Canada, både offentlige og private, er godkjent som samarbeidspartnere i programmet. Partnerskapsprogrammet er åpent for prosjekter innen alle fagområder, inkludert tverrfaglige prosjekter.

Hvordan søke?
Søknadene leveres elektronisk gjennom SIUs online databasesystem Espresso. I tillegg til søknaden skal en signaturside skrives ut og signeres av prosjektkoordinator og institusjonens ledelse. Sammen med signatursiden skal søker legge ved et ”letter of intent” fra prosjektets nordamerikanske partner(e).

Søknadsfrist er torsdag 29. mars 2012 klokken 15.00.

Interesserte bes ta kontakt med fakultetskoordinator i Internasjonalt kontor for mer informasjon og bistand til søknadsskriving m.m.

Her finner du programdokument og øvrige ressurser og oppslagsverk til hjelp for nettverksarbeid med Nord-Amerika.


Sist oppdatert av (08.01.2012)

Skriv ut artikkel print symbol
SIU logo
USA og Canada på verdenskartet
NORD-AMERIKA

Partnerskapsprogrammet er en del av Nord-Amerikastrategien for utdanningssamarbeid. SIU administrerer programmet i 2012-2015.


Kontaktpunkter ved UiS:
Fakultetskoordinatorer i Internasjonalt kontor

Kontaktpunkt hos SIU:
Linda Rutledal, rådgiver
E-post: noram@siu.no
Tel: 55 30 38 51