SIU skifter navn


SIU skifter navn til Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU). SIUs nye engelske navn er Centre for International Cooperation in Education

Navneskiftet er gjort i forbindelse med at Kunnskapsdepartementet (KD) har fastsatt nye vedtekter 21. november 2011. SIU vil fremdeles ha et hovedfokus på høyere utdanning, men navneskiftet er naturlig siden SIU i 2010 fikk et større ansvar for internasjonalisering av grunnopplæringen. SIU har dermed ansvar for internasjonalisering innenfor alle utdanningsnivå.

SIU har også fått ny styreordning, der det legges vekt på at medlemmene skal ivareta en balanse av sentrale kompetanseområder for SIUs virksomhet. Når det gjelder den delen av SIUs virksomhet som handler om profilering av Norge som attraktivt samarbeidsland overfor utlandet, skal SIU nå konsentrere seg om utdanningsområdet. Det legges samtidig vekt på et godt samarbeid med Norges forskningsråd når det gjelder norsk profilering av forskningsområdet.


 


Sist oppdatert av Bjarte Hoem (03.01.2012)

Skriv ut artikkel print symbol
SIU logo
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no