Delta med på HAV21-prosessen


Informasjons- og dialogmøte i Stavanger mandag 9. januar

Sted: Universitetet i Stavanger, KA129 
Starter: 09.01.2012 12:00 CET
Avsluttes: 09.01.2012 14:00 CET

Hav21 er en forskningsstrategi for å fremme god forvaltning av det marine miljøet og næringsutvikling basert på bærekraftige forvaltningsprinsipper. Hav21 peker på hvilke utfordringer og muligheter marin sektor står overfor og hvor det trengs ny kunnskap for å finne gode løsninger.

Agenda for HAV21-møtene er:

1. Forskningsrådet presenterer HAV21-prosjektet og prosessen fremover
2. Spørsmål om HAV21-prosessen.
3. Åpen arena for innspill og diskusjon av faglige og strategiske spørsmål.

For mer informasjon, se her 


Sist oppdatert av Karoline Høibo (21.12.2011)

Skriv ut artikkel print symbol