Vil samarbeide med studentene


Den nye dekanen på TekNat holdt tirsdag sitt første allmøte på fakultetet. Økt kontakt og samarbeid med studentene står høyt på Ole Ringdals agenda.

Han håper å utvide antall møteplasser hvor fakultetsledelsen og studentene kan treffes.

– Jeg har bare positive opplevelser med å involvere studentene i fakultetets arbeid. Jeg har allerede lært noe av min kontakt med dem, for eksempel at studentene er opptatt av gjennomstrømming. Kanskje dette er noe vi kan arbeide sammen om, sier Ringdal.

Seks punkter
Dekanen har hatt mange møter med fagmiljøene siden han tiltrådte den 1. oktober. Tirsdag oppsummerte han sine inntrykk og de viktigste sakene for fakultetet framover.

– I den grad dette oppfattes som en tiltredelseserklæring, er det greit for meg, sa den ferske dekanen.

Ringdal listet opp seks saker han er spesielt opptatt av:

  • Ha et godt forhold til ansatte
  • Finne gode treffpunkter med studentene
  • Tverrfaglig forskning
  • Eksternfinansiering av forskning og utdanning
  • HMS i laboratorievirksomheten
  • Internasjonalt samarbeid

– Hårete mål
Ringdal snakket også om fakultetets handlingsplan for perioden 2012-2020. Visjonen er å bli Norges fremste teknologiske universitetsmiljø innenfor noen få, utvalgte fagområder. Det er et ”hårete mål”, ifølge dekanen.

– Det er vanskelig å bli best i landet på akvakultur og petroleum, hvor Norge er i verdensklasse. Det ville vært enklere om vi skulle bli best i multeplukking.

Nøyaktig hvilke fagområder som skal pekes ut blir opp til fakultetet selv å bestemme, men Ringdal signaliserte at ingeniørfagene må stå i sentrum.

Doktorgrad i biologi
Ringdal kom fra en stilling som dekan ved Høgskolen i Telemark. Han har matematisk-naturvitenskapelig embetseksamen med hovedfag i ernæringsbiologi og en doktorgrad i biologi fra Universitetet i Bergen.

Les mer om Ole Ringdal her
 


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (15.12.2011)

Skriv ut artikkel print symbol
Foto av Ole Ringdal som holder presentasjon på allmøte 13.12. 2011.
Ole Ringdal vil blant annet satse på tverrfaglig forskning og økt kontakt med studentene.
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no