Stipend til graduate-studier og forskning i USA


Norge-Amerika Foreningen tilbyr stipend til norske statsborgere til graduate-studier og forskning i USA i 2012-2013

Stipendene gir støtte til masterstudier, PhD og forskning i USA i 2012-2013. Opp til 35 stipend til graduate-studier og forskning deles ut hvert år. Stipendbeløpene er fra ca. USD 2.000 til USD 20.000.

Søkere må være norske statsborgere, og vurderes ut fra deres akademiske bakgrunn, anbefalingsbrev, planene for studiene eller forskningen, behovet for å studere/forske i USA, mulighetene for å bidra på deres fagfelt i Norge, og ut fra mulighetene for et vellykket resultat av stipendoppholdet.

Søknadsfrist: 5. januar 2012

Detaljer om vilkår og søknadsinformasjon finner du her


Sist oppdatert av (08.12.2011)

Skriv ut artikkel print symbol
Norge-Amerika foreningen

Norge-Amerika Foreningen arbeider for å styrke båndene mellom Norge og Nord-Amerika innenfor høyere utdanning. NORAMs mål er å skaffe til veie tilstrekkelige midler slik at flere studenter, forskere og arbeidstagere får muligheten til å tilbringe tid i utlandet.