Nye muligheter for nordisk samarbeid gjennom NORDPLUS-programmet


En ny programperiode i det nordiske rammeprogrammet for utdanningssamarbeid - NORDPLUS - er på trappene, og første utlysning i perioden 2012-2016 har søknadsfrist 1. mars 2012.

SIU skriver på sine sider at noen av målsetningene for det nye programmet er å styrke og utvikle det nordiske utdanningssamarbeidet og bidra til å skape et nordisk-baltisk utdanningsområde. Programmet skal utvikle kvalitet og innovasjon i utdanningssystemene for livslang læring i deltakerlandene, og bidra til samarbeid med arbeidslivet.

Programmet skal også fremme nordisk språk. Derfor er en endring fra tidligere programperioder at Nordplus Nordiske språk skal inkluderes i Nordplus på lik linje med de andre delprogrammene. Dette betyr at også baltiske land kan søke støtte gjennom språkprogrammet.

Landene som er inkludert i samarbeidsprogrammet er Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island, Estland, Latvia og Litauen. Grønland, Færøyene og Åland er også inkludert.

Programinformasjon og utlysning finner du her:
www.nordplusonline.org

Ta kontakt med din fakultetskoordinator i Internasjonalt kontor hvis du har spørsmål om programmet eller om utdanningssamarbeid med nordiske land.


Sist oppdatert av (07.12.2011)

Skriv ut artikkel print symbol
NORDPLUS logo
NORDPLUS

NORDPLUS er Nordisk Ministerråds rammeprogram for utdanningssamarbeid i nordiske land.