Utlysning av såkornstipend 2012


For å styrke den regionale helseforskningen utlyser Stavanger Helseforskning AS (StaHF) nå tre stipend. Hvert stipend er på 400 000 kroner.

Formålet med stipendene er å finansiere forskningspublikasjoner og gode prosjektsøknader, for på den måten å komme i posisjon for å løse ut doktorgradsstipender fra Helse Vest, NFR eller andre finansieringskilder.

Kandidaten skal være ansatt, eller vil bli ansatt ved SUS, IRIS eller UiS, og ha fysisk arbeidssted ved én av disse institusjonene.

En fremtidig potensiell doktorgrad skal knyttes opp til UiS sitt doktorgradsprogram. Forskningsarbeidet skal i størst mulig grad involvere forskningsmiljøet ved SUS og IRIS og UiS.

Maksimal lønn som kan benyttes i tilknytning til stipendet er 42 500 kroner per måned. Arbeidet i tilknytning til stipendet skal være igangsatt innen 1. oktober 2012, og være avsluttet innen 31. desember 2013. Brudd på forutsetningene innebærer tilbakeføring av ubrukte midler.

Søknadene vurderes ut fra kvalitet og relevans, der det avgjørende kriteriet er vitenskapelig kvalitet, mens samarbeid mellom SUS og/eller UiS og/eller IRIS er det viktigste relevanskriteriet.

I tildelingskomitéen sitter professor Roald Omdal (SUS), Dr. Anne Hjelle (IRIS), og direktør for Fagenhet for EU/NFR-forskning
 ved UiS, Troels Jacobsen . Ved inhabilitet har styrets leder fullmakt til å utnevne nytt medlem.

Formkravene er maks fem sider for prosjektbeskrivelse og referanser. CV med publikasjonsliste for kandidat og eventuell veileder kommer i tillegg. Hele søknaden skal innordnes i én fil som oversendes.

Søknadsfristen er tirsdag 3. januar 2012. Søknaden sendes via e-post merket ”Såkornstipend” til: Adm.dir. Terje I. Våland, Stavanger Helseforskning AS, e-post terje.vaaland@stahf.no

Stavanger Helseforskning AS ble etablert i 2004, og har som formål å levere økonomisk/administrativ forsknings-støttetjenester til prosjekter og forskere innen helseområdet. I tillegg gjennomfører selskapet medikamentstudier og tjenester i tilknytning til disse. Selskapet eies av IRIS Forskningsinvest, Helse Stavanger HF og Universitetet i Stavanger.


Sist oppdatert av Silje Stangeland (05.12.2011)

Skriv ut artikkel print symbol