Forandringer i bibliotekets lokaler


Færre hyller, flere PCer, nye leseplasser og bedre skilting. Alt dette er endringer som vi håper vil gjøre bibliotekets lokaler på Ullandhaug enda mer innbydende og hensiktsmessige for våre brukere.

Som kjent leses stadig flere tidsskriftartikler i digital utgave, og behovet for å ha papirutgaven av alle faglige tidsskrifter blir stadig mindre. På grunn av dette har vi sagt opp de fleste av våre trykte tidsskrifter, og prioriterer digital tilgang. Dette fører til mindre behov for hyller, noe vi har tatt konsekvensen av. Fem hyller er fjernet fra tidsskriftavdelingen vår. Dette har ført til at vi har fått plass til fire nye PCer og fire leseplasser, i tillegg til at lokalene framstår som åpnere og lysere enn før.

Tidligere stod de faglige tidsskriftene oppstilt etter fakultet. Nå står de alfabetisk etter tittel. Vi mottar ca. 600 tidsskrifter i trykt utgave, dette er en betydelig nedgang i forhold til for få år siden. Vårt digitale tilbud er derimot blitt større, og vi tilbyr nå rundt 10 000 tidsskrifter gjennom elektroniske abonnement.

Gjenfinningen i biblioteket har blitt gjort lettere med skilting og et nytt elektronisk hyllekart. Les mer om det her.

I underetasjen har arbeidsbord blitt erstattet med arbeidspulter som er tilpasset individuelle studier. Disse pultene har strømuttak for bruk av egen PC. Dette passer bedre med underetasjens status som stille sone, noe som har vært ønsket av mange studenter. På sikt håper vi på å få til enda flere leseplasser i underetasjen.

 


Sist oppdatert av John David Didriksen (07.02.2012)

Skriv ut artikkel print symbol