Internasjonaliseringskonferansen 2012


Torsdag 8. og fredag 9. mars i Oslo
Påmeldingsfrist: 31. januar 2012

Tema for konferansen er kobling mellom internasjonalisering av høyere utdanning og arbeidslivet. Vi ønsker å åpne for refleksjoner og debatt, og byr på aktuelle foredrag og innspill fra arbeidsliv, høyere utdanningssektor og organisasjonsliv. Konferansen åpnes av statsråd Tora Aasland.

Hva slags utfordringer representerer globaliseringen for norsk utdanning og arbeidsliv – og hvordan kan samspill om internasjonalisering gjøre oss sterkere? Dette er hovedtematikk torsdagen.

John G. Bernander fra NHO forteller om næringslivets behov og bidrag når det gjelder internasjonal kompetanse. Pål Pedersen, rektor ved Universitetet i Nordland, reflekterer over hvor relevant norsk høyere utdanning er for et globalt arbeidsmarked, mens Statoil forteller om selskapets strategier for å rekruttere de beste hodene.

Ole Petter Ottersen, rektor ved Universitetet i Oslo, fremhever at internasjonalisering er spørsmål om kvalitet og relevans.

Julie Fionda fra EU- kommisjonen gir et internasjonalt perspektiv gjennom et innlegg om utdanning i Europa: Reforming Higher Education in Euorpe: Latest developments in EU policy.

Det inviteres til mottakelse og middag i Oslo rådhus klokken seks.

Fredagen beveger deltakerne seg fritt mellom fem ulike parallellsesjoner som alle tar opp helt sentrale temaer innen internasjonalisering:

Profilering og rekruttering: Hvordan kan norske institusjoner bli mer attraktive utenlands? Hvordan rekruttere de studentene vi ønsker?

Nettverkssamarbeid og internasjonalisering: Nettverkssamarbeid mellom arbeidsliv og utdanningsinstitusjoner: En kilde til vekst for begge?

Mobilitet for kvalitet og relevans: Erfaringer med Erasmus, Nordplus, fellesgrader og mer. Hva rommer den nye Nord-Amerika-strategien?

Språk- og samfunnskunnskap - en døråpner for norsk næringsliv? Næringslivets behov for språk og kulturkompetanse, med særlig fokus på Tyskland, Kina, Japan, Russland og Brasil.

Internasjonalisering i et utviklingsperspektiv: Strategiske partnerskap med institusjoner i Sør, inkludert presentasjon av det nye NORHED-programmet (The Norwegian Programme for Capacity Building in Higher Education and Research for Development).

Målgruppe: Alle som arbeider med høyere utdanning, fra institusjonens ledelse, forskere og administrativt personell til myndigheter, organisasjoner og andre aktører på området.

Tid og sted: Konferansen arrangeres i Oslo, 8. og 9. mars 2012 i Universitet i Oslo sine lokaler. Dag en vil finne sted i Universitetets aula og dag to på Blindern - nærmere informasjon om lokaler for dag to vil komme når tall påmeldte på de ulike parallellsesjonene er avklart.

Arrangører: Konferansen er et samarbeid mellom Senter for internasjonalisering av utdanning og de internasjonale kontorene ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Stavanger, Universitetet i Agder, Universitetet i Bergen, Universitetet i Nordland, Universitetet i Tromsø, Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet, Universitetet for miljø- og biovitenskap og Norges handelshøyskole. Universitetet i Oslo er vertskap for årets konferanse.

Konferansier: Siri Lill Mannes.

Påmelding og program: Mer informasjon, program og påmelding finner du her.

Påmeldingsfrist: 31. januar 2012.


Sist oppdatert av Bjarte Hoem (20.01.2012)

Skriv ut artikkel print symbol