Nå er det lettere å finne fram i biblioteket


Se vårt nye elektroniske kart!

Det er et klart mål at det skal være så lett som mulig å finne fram i biblioteket vårt, og for å få til det bruker vi både digitale og analoge hjelpemidler. Vi introduserer nå følgende:
 

 • Elektronisk hyllekart: Dette har vi for så vidt hatt en stund allerede, men nå utvides funksjonaliteten. Dersom du søker opp en bok (eller noe annet i samlingen vår) i Bibsys Ask kan du trykke på kartknappen ved siden av hyllesignaturen og få opp en indikator som viser plassering i biblioteket:


           

   


  Vi gjør oppmerksom på at kartet viser kun til hovednummeret boka står på, og ikke videre inndeling. Når det står mange bøker på samme nummer vil du derfor bli vist til flere hyller, f.eks. på 371:

   
 • Fargemerking av hyllene: Som du ser er det elektroniske hyllekartet delt opp i farger. De forskjellige hyllene er merket med de samme fargene, slik at du kan bruke kartet til å finne fram til rett hylle:


   

   
 • Skilting i biblioteket: Vi har også fått skilt i taket som viser retningen du må gå for å komme til bøker om bestemte fagområder, eller andre ting du måtte lete etter i lokalene våre.


   
   

Vi håper og tror at alt dette vil gjøre det mye lettere å finne raskt fram i biblioteket. Gi oss gjerne tilbakemelding på hvordan dette fungerer, eller hvis du har tips til hvordan vi kan gjøre det enda enklere!


Sist oppdatert av John David Didriksen (01.12.2011)

Skriv ut artikkel print symbol