Forum for undervisning er avlyst


Forum for undervisning mandag 21. november er avlyst på grunn av sykdom. Nytt tidspunkt for presentasjonen til Otto Ottesen vil komme senere.

Opplevelsen av et ”gap” mellom teori og praksis er kjent både for studenter og lærere. Går det an å gjøre noe med det?

Professor Otto Ottesen ved Institutt for medie, kultur og samfunnsfag (IMKS) har de siste tre årene ledet et prosjekt som går ut på å utvikle teori og metode for å overføre teori til praksis. Prosjektet har blitt gjennomført i tilknytning til masterstudiet i endringsledelse og i dialog med studentene på dette studiet. I alt syv vitenskapelige medarbeidere ved IMKS har deltatt i arbeidet.

Ny bok
Prosjektarbeidet har resultert i boken "Ledelse. Å bruke teori i praksis" som nylig ble utgitt på Høyskoleforlaget. I sitt innlegg vil Ottesen med utgangspunkt i boken ta for seg bakgrunnen for og gjennomføringen av prosjektet. Han vil videre skissere det perspektivet på og de ”verktøyene” for overføring av teori til praksis som har vokst fram gjennom arbeidet.

Det blir først innlegg på en liten time, og deretter diskusjon med utgangspunkt i innlegget.

Det er Uniped-prosjektet som inviterer til forum for undervisning med jevnlige samlinger.  


Sist oppdatert av Silje Stangeland (21.11.2011)

Skriv ut artikkel print symbol