Meld deg på kurset "Barn i familier med rusproblemer"


I barnehagen og skolen møter vi mange barn som ikke har det bra. Noen av disse har familie med psykiske problemer og/eller rusproblemer. Hva kan barnehage og skole gjøre? Kurset holdes 17. november, påmeldingsfrist 14. november.

Familieterapeut Lise Rasmussen fra Pårørende Senteret og barne- og pårørendekontakt Jorunn Bøe fra Rogaland A-Senter holder kurset og ser på hvordan personalet i skole og barnehage kan møte denne utfordringen med innsikt og handlingskompetanse. 

De vil fokusere på temaene:

  • Hvordan vi kan oppdage barna?
  • Problemer og utfordringer
  • Beskyttende faktorer

Tid: Torsdag 17. november 2011 kl. 14.00-18.00
Sted: Universitetet i Stavanger, Kjell Arholms hus rom 051

Målgruppe:
Førskolelærerstudenter, lærerstudenter og studenter ved andre
relevante utdanninger, ansatte i barnehage og skole. Men andre interesserte er også velkommen til å melde seg på.

Pris: Ingen kursavgift

Påmelding:
På mobil 95 15 52 15, eller på e-post til tone.teppen@uis.no før 14. nov. 2011.

Kurset arrangeres av Landslaget for Rusfri Oppvekst i samarbeid med UiS Pluss og med tilskudd fra Helsedirektoratet.
 


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (08.11.2011)

Skriv ut artikkel print symbol