Paneldebatt om kjønnsdelte medier


Feministisk Forskningskafé arrangerer paneldebatten ”Menn er fra MAX, kvinner er fra FEM? Om kjønnsdelte medier” tirsdag 1. november kl. 20.00 i Kult. Kjelleren på Sølvberget.

I paneldebatten vil det bli stilt spørsmål ved den økende kjønnsdelingen av TV kanaler og populærkulturelle magasiner.

I panelet sitter stipendiat Fredrik Langeland (Nettverk for kjønnsforsking, UiS), Espen Skoland (TVNorge) og Ingeborg Sanner (leder av Litteraturhuset Stavanger og Rødt politiker).

Ordstyrer er Mari Rollag Evensen, journalist i NRK og foreleser i mediefag på UiS.

Velkommen!


Sist oppdatert av Silje Stangeland (01.11.2011)

Skriv ut artikkel print symbol