Testing av nødstrømsanlegg - Test of emergency power


IT avdelingen vil teste nødstrømsanlegget for datatjenester Lørdag 29.10 kl 10:00 til 14:00 Det vil ikke påregnes driftsforstyrrelser i testperioden Test of emergency power The IT department will perform a test of the datacentre backup power supply on Saturday 29.10 kl 10:00 to 14:00 No service interruptions are expected.


Sist oppdatert av Wenche Øvrebø (24.10.2011)

Skriv ut artikkel print symbol