Prekubator TTO åpner kontor på UiS og SUS


Prekubator TTO har åpnet prosjektkontor på UiS og SUS. De er på UiS hver onsdag kl. 9-15 og på SUS hver andre tirsdag kl. 12-15.

Prekubator TTO (technology transfer office) arbeider med å koble forskning og innovasjon i kommersiell kontekst samtidig som det er en viktig del av samfunnsansvaret til forskningsmiljøene.

Prekubator TTO teamet består av ansatte med et bredt spekter av bransje- og gründererfaring. I tillegg har Prekubator TTO et eksternt nettverk av eksperter fra ulike industrisektorer i både prosjektarbeid og som bedriftsledere.

Prekubator sitt team står klare til å bidra til å utvikle idéer som kommer fra alle regionens forskningsmiljø og å koble disse med regional, nasjonal og internasjonal industri.

Så langt har Prekubator TTO erfaring innen petroleum, fornybar energi, IKT, biotek, medisinsk teknologi og matvitenskap. Forskning og Innovasjon utvikles gjennom programmer som FORNY, Innomed og VRI.

Dersom du ønsker å følge med og bli oppdatert innenfor denne spennende bransjen anbefaler vi deg å ta kontakt og/eller finne Prekubator TTO på Facebook og trykke Liker. Her får du den ferskeste informasjon om FoU-miljø, FoU-bedrifter, tilknyttede utlysninger, nasjonale/regionale programmer, innovasjonspriser etc.

Prekubator på Facebook


Sist oppdatert av Egil C. Svela (25.10.2011)

Skriv ut artikkel print symbol