Arbeidsseminar om institusjonell etnografi


Torsdag 24. november fra klokken 10 til 16 inviterer programområdet for tverrfaglig kjønnsforskning ved UiS, Institutt for sosialfag ved UiS og Senter for likestilling ved Universitetet i Agder forskere og studenter til arbeidsseminar om institusjonell etnografi og Dorothy Smith.

Seminaret er tenkt som et arbeidsseminar der deltakerne utveksler tanker og ideer om praktisering av institusjonell etnografi. Det vil bli tid til både presentasjon og diskusjon. Og det er plass til flere presentasjoner.

Sosiologen Dorothy Smith er kjent for sitt sosiologiske program innen feminisme og hverdagssosiologi kombinert med marxistiske perspektiver. På 2000 tallet har hun utviklet disse perspektivene videre til det en kan se som et praktisk forskningsprogram: Institutional Etnography (IE). Det er denne delen av hennes sosiologiske bidrag som vil vektlegges den 24. november.

Institusjonell etnografi (IE) er en tilnærming som tar utgangspunkt i folks erfaringer og som utforsker videre de sosiale relasjonene/føringene som knytter seg opp til disse erfaringene. IE er en tilnærming som knytter våre hverdagserfaringer til kjeder av ytre krefter av samfunnsmessige dominansforhold - "The Relations of Ruling". Tenkemåten i IE lokaliserer disse translokale dominansforholdene og kjeder av relasjoner. Ett sentralt element i dette er analyse av tekster.

IE er anvendt i analyse av mange områder som for eksempel innenfor helsefeltet, sosialfeltet og utdanningsfeltet. Seminaret har som hensikt å presentere konkrete forskningsprosjekter som benytter IE og dermed klargjøre prinsippene i tenkningen.

Seminaret finner sted i Kjell Arholms hus, rom A 146 fra klokka 10 til 16 den 24. november.

Påmelding innen 1. november 2011 til elise.malde@uis.no

Program:

Kl. 10.00 -12.00: 

Førsteamanuensis Åse Vagli: Åpning og velkommen. En kort introduksjon til Dorothy Smiths tenkning og bakgrunnen for arbeidsseminaret.

Professor Ulla-Britt Lilleaas, Senter for likestilling , Universitetet i Agder: Hva kan IE bidra med i forskningsprosjekter som tar sikte på å få kunnskap om hvordan institusjoner påvirker de ansattes kroppspraksiser. Hun vil eksemplifisere fra sine prosjekter "Trøtthetsprosjektet" og "Det sterke kjønns sårbarhet- omsorg, behandling og maskulinitet".

Lunsj

Kl. 13.00 - 16.00 

Stipendiat Marianne Inez Lien, Senter for likestilling Universitetet i Agder: Gjennomgang av hvordan hun helt konkret har gått til verks for å få innsikt i sykepleieres arbeidskunnskap gjennom intervjuer, deltakende observasjon og studier av utvalgte tekster. Hun vil også diskutere hvordan hun forsøker å knytte de to delprosjektene (utdanningsfeltet og praksisfeltet) sammen gjennom å se på hvordan tekst, kjønnede diskurser og styringsrelasjoner påvirker aktivitetene i feltet og hvordan sykepleiere forstår og praktiserer kjønn

Førsteamanuensis Åse Vagli, Institutt for sosialfag, UiS: På sporet av skillet mellom"'vanlig institusjonell etnografi" og IE. Innlegget er basert på en gjennomgang av Åse Vagli`s avhandling Behind Closed Doors. Exploring the Institutional Logic of Child Protection Work og Gerald De Montigny's Social working : an ethnography of front-line practice. Innlegget vil blant annet ta utgangspunkt i erfaring, embodiment og makt.

Velkommen!


Sist oppdatert av Silje Stangeland (21.10.2011)

Skriv ut artikkel print symbol