Foredrag om samfunnsansvar i en globalisert verden


Næringslivet i vår region er meget internasjonalt, og det gir både utfordringer og muligheter. Tekna Fagråd Stavanger inviterer til to interessante foredrag den 26. oktober fra klokken 18.00 til 20.00 på Clarion Hotel Stavanger. Kveldens to foredragsholdere, Sissel B. Eggen og Birgit Farstad Larsen, vil der belyse temaet fra hvert sitt ståsted.

Sissel B. Eggen er leder for Teknas etiske råd. Hun arbeider som rådgiver hos Rambøll Norge AS med arbeidsområde avfall og miljøstyring.

Birgit Farstad Larsen er styreleder for Tekna Norsk Bistandsforum. Gjennom karrieren har hun arbeidet i Uganda, Kambodsja, Irak, Laos og Zambia for COWI, Norad, Verdensbanken og UN. I dag er hun Utviklingsdirektør i COWI.

Program:

18.00 Kaffe

18.10 Velkommen v/ Ernst Rune Danielsen, Tekna Fagråd Stavanger

18.15 Samfunnsansvar: Hva? Hvorfor? Hvordan? v/Sissel B. Eggen, leder for TEKNAS etiske råd:

Norske virksomheter og arbeidstakere må i stadig større grad forholde seg til et globalisert arbeidsmarked og omgivelser utenfor Norge. I dette miljøet møter vi utfordringer og dilemmaer der norsk lov- og avtaleverk ikke gir tilstrekkelig svar. Innlegget vil vise noe om hvordan NS-ISO 26000 Veiledning om samfunnsansvar kan være til hjelp for aktører som opptrer i det globale arbeidsmarkedet, samtidig som vi får se norske forhold i et nytt perspektiv.

19.00 Pause

19.10 Muligheter for næringslivet i den nye bistanden v/Birgit Farstad Larsen, styreleder for Tekna Norsk Bistandsforum:

Norsk bistand har endret seg fra bilateral bistand som gav muligheter for norske firma å arbeide i utviklingsland finansiert av norsk midler. Nå ønsker bistandsadministrasjonen (Norad og UD m.fl) å engasjere næringslivet som partnere i utviklingssamarbeid. Dette gir nye muligheter for internasjonal etablering i nye (og voksende) markeder. Samtidig ansvarliggjør den næringslivet i et meget utfordrende marked preget av ustabile lokale forhold og tøff konkurranse. Norge stiller høye krav til samfunnsansvar til norske bedrifter - hvordan håndterer vi det i et utfordrende marked?

19.55 Avslutning

Etter innledningene innbys til spørsmål og diskusjon.

Påmelding til dk.roga@tekna.no innen 21. oktober.

Velkommen til et interessant møte!


Sist oppdatert av Silje Stangeland (21.10.2011)

Skriv ut artikkel print symbol