Bjarte Ravndal skal lede NRØA


Instituttleder Bjarte Ravndal ved Handelshøgskolen ved UiS er valgt til ny leder for Nasjonalt råd for økonomisk administrativ utdanning (NRØA). Rådet er et av fire nasjonale råd under Universitets- og høgskolerådet.

Rådet har som oppgave å samordne og styrke høyere utdanning og forskning innenfor økonomisk-administrativ utdanning. I NRØA sitter representanter fra alle statlige utdanningsinstitusjoner som gir utdanning innenfor fagområdet. I tillegg består NRØA av studentrepresentanter, eksterne representanter og observatører, til sammen 40 personer. Rådet møtes tre ganger i året.

- NRØA har arbeidet med mange saker i løpet av forrige periode, og jeg vil særlig trekke fram planene for master og bachelorprogrammene i økonomi og administrasjon. Disse er nå vedtatt, og de gir et godt fundament for videre utvikling av fagområdet. NRØA har også vært sterkt delaktige i å etablere en forskerskole innen bedriftsøkonomi som finansieres av Norges Forskningsråd, sier Ravndal.

- I kommende periode vil implementering av disse planene og en ny rammeplan for regnskap og revisjon være viktige saker, samt arbeidet med å etablere et forskningsprogram for bedriftsøkonomi. Her er det gjort et godt grunnlagsarbeid, og resultatet vil avhenge av et godt samarbeid med Forskningsrådet, Kunnskapsdepartementet og Nærings- og handelsdepartementet, sier Ravndal.

- Mye av dette dreier seg egentlig om å styrke og synliggjøre økonomisk-administrativ utdannings betydning, og jeg ser fram til å føre dette arbeidet videre, legger han til.

De nasjonale rådene for høyere utdanning er etablert som samarbeidsorganer for universiteter, vitenskapelige høgskoler og institusjonsakkrediterte høgskoler som gir henholdsvis helse- og sosialfaglig utdanning, lærerutdanning, teknologisk utdanning og/eller økonomisk-administrativ utdanning.

Les mer om Nasjonalt råd for økonomisk administrativ utdanning (NRØA)

 


Sist oppdatert av Silje Stangeland (20.10.2011)

Skriv ut artikkel print symbol
Bjarte Ravndal
VIKTIG VERV: Bjarte Ravndal er valgt til ny leder for Nasjonalt råd for økonomisk administrativ utdanning (NRØA). Rådet er et av fire nasjonale råd under Universitets- og høgskolerådet.

FØLG UIS I SOSIALE MEDIER