Likestillingsprisen 2011


Kunnskapsdepartementets likestillingspris er på to millioner kroner, og lyses nå ut for femte år på rad. Prisen skal gå til institusjoner og/eller institutter i universitets-, høgskole- og forskningsinstituttsektoren med de beste tiltakene for å bedre kjønnsbalansen blant forskerne. Fristen for nominasjon er 1. november.

Prisen er et tilskudd til de ressursene institusjonene selv har satt av til likestillingsarbeid. Den har blitt delt ut årlig siden 2007 og er nå lansert også for 2011.

Som tidligere år vil det være Komité for kjønnsbalanse i forskning (Kif-komitéen) som utlyser, vurderer og innstiller til prisen.

Likestillingsprisen er opprettet for å stimulere og aktivisere institusjonene og gi likestillingsarbeidet en ekstra giv. Formålet er å øke andelen kvinner i vitenskapelige stillinger og dermed stimulere til en jevnere kjønnsbalanse i UH- og instituttsektoren. Den skal styrke oppfølgingen av institusjonenes handlingsplaner og prispengene skal gå til konkrete likestillingstiltak.

Departementet tar sikte på at statsråden deler ut prisen på Kontaktkonferansen 2012 som er 17. januar.

Universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter inviteres til å melde inn sitt kandidatur til Kif-komitéen. Søknad og tilhørende dokumentasjon, se vedlagte veiledning, sendes på e-post til kif@uhr.no

Søknadsfrist er tirsdag 1. november 2011.

Les mer om Likestillingsprisen 2011


Sist oppdatert av Silje Stangeland (17.10.2011)

Skriv ut artikkel print symbol