Seminar om Erasmus Intensive Program (IP)


SIU inviterer representanter for fagmiljøer og tilhørende administrasjon ved institusjonene til informasjons- og erfaringsdelingsseminar for Erasmus intensivprogrammer.

Seminaret er delt i tre deler:

 • I 0900-1000: Om rapportering, primært for nye prosjekter 2011
   
 • II 1000-1430: Prosjektpresentasjoner og erfaringsutveksling (inkl lunsj)
  Det er ønskelig at alle prosjektene kan gi en kort beskrivelse av innhold og de viktigste utfordringene man har støtt på. Tre prosjekter er bedt om å gi en noe mer omfattende presentasjon:
  - IPEDAMS – med vekt på IPen som et grunnlag for utvidet samarbeid - Egil Bakka
  - Serious Games on Safety Procedures in Industrial Plants - med vekt på samarbeid med næringsliv - Jan H. Nielsen
  - Inclusion of persons with diabilities in employment, education and health services - med vekt på erfaringer med å arrangere IP i utlandet - Lise Bakke Brøndbo
  Formålet med presentasjonene er å spre erfaringer, gode eller dårlige, og å gi grunnlag for erfaringsutveksling
   
 • III 1430-1600: Introduksjon til Erasmus Intensivprogram, veiledning om søknadsskriving med mer (mest for helt nye)


For de som ikke allerede har eller har hatt en IP, vil del II og III være de aktuelle delene, mens de som alt har fått støtte, vil
delta på I og II.

Sted: Clarion hotell Flesland
Tid:  Mandag 5. desember 2011

Mer informasjon og påmelding finner du her

Seminaret er gratis, men deltakerne må selv dekke reise og evt oppholdskostnader.

Kontaktperson SIU:
Frank Moe, seniorrådgiver
Tel: +47 55 30 38 48
e-mail: frank.moe@siu.no
 


Sist oppdatert av (18.10.2011)

Skriv ut artikkel print symbol

ERASMUS IP

Et intensivprogram er et studieprogram der både studenter og lærere fra høyere utdanningsinstitusjoner samles over en periode påmellom ti arbeidsdager til seks uker. Programmet gir studenter og lærere muligheten til å utveksle erfaringer og prøve ut ulike undervisningsmetoder i et internasjonalt læringsmiljø.