Opplæringsvideoer for SAP-portalen


UiS-IKT har nå laget korte opplæringsvideoer som illustrerer de vanligste gjøremålene i SAP-portalen.

Foreløpig er det laget seks videosnutter, hvorav de fleste varer ± ett minutt. Videosnuttene viser hvordan man starter portalen i Windows 7 og hvordan man foretar registrering av hhv tid, reiseregning, ferie og annet fravær samt egne data. Videoene vil være spesielt nyttige for nye brukere av portalen og i forbindelse med funksjoner som benyttes relativt sjelden. Du finner snuttene her:

http://ansatt.uis.no/personal/sap-portalen/
 


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (04.10.2011)

Skriv ut artikkel print symbol