UiS-forskere inn i Vitenskapsakademiet


Fem forskere ved TekNat-fakultetet er tatt opp som medlem av Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA).

Både J.P. Liyanage, Sigbjørn Hervik, Vidar Hansen, Rune W. Time og Chunming Rong er nå medlemmer av akademiet.

NTVA er en privat og uavhengig organisasjon som ble stiftet i 1955 av personer i fagmiljøene ved Norges Tekniske Høgskole, NTH, i Trondheim. NTH var forløperen til Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU.

NTVA har om lag 500 medlemmer. Disse er innvalgt på grunnlag av innsats innen forskning eller anvendelse av tekniske og naturvitenskapelige fag i næringslivet.

NTVA arbeider for økt rekrutteringen til teknologiske og naturvitenskapelige fag, arbeider for økt satsing på forskning, innovasjon og næringsutvikling, styrker teknologiens plass i samfunnsdebatten, utvikler en tverrfaglig møteplass.


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (04.10.2011)

Skriv ut artikkel print symbol