Nye håndbøker på nettsidene


Personaldirektør Halfdan Hagen kan nå, etter flere måneders utviklingsarbeid, lansere universitetets nye medarbeiderhåndbok og HMS-håndbok.

Fra nå av vil nasjonale og lokale bestemmelser med relevans for universitetets personalarbeid være samlet. Dette skal gjøre det lettere for alle ansatte å få svar på personalmessige spørsmål.
 
Personaldirektøren håper at medarbeiderhåndbok vil gjøre det enklere for universtetets ansatte å finne svar på eventuelle spørsmål som måtte oppstå om eget arbeidsforhold og at HMS-håndboka kan komme til nytte for lederne i utførselen av deres daglige oppgaver.
 
Etter planen vil en ny lederhåndbok være tilgjengelig fra 1.1.2012. Håndbøkene er tilgjengelige for alle ansatte, men tematikken er differensiert i forhold til målgruppe og behov. Det arbeides også med utvikling av engelsk versjon av medarbeiderhåndboken.
 
Nåværende informasjon om personal- og organisasjonsmessige forhold som gjelder spesielt for ansatte, og som tidligere har vært tilgjengelig på universitetets ordinære nettsider, vil bli fjernet gradvis. Dermed vil oppdatert informasjon på dette området etter hvert bare være å finne i de nye håndbøkene. Målsettingen er at de nye håndbøkene skal bidra til at informasjonen gjøres tilgjengelig på en mer strukturert og brukervennlig måte, og at informasjonen som gis til enhver tid er oppdatert.
 
Universitets- og høyskolesektoren har inngått rammeavtale med Compendia om levering av håndbøker innenfor personalområdet. Compendia leverer verktøy, innhold og rådgivning innenfor personal, ledelse, HMS og kvalitet. Løsningene er brukervennlige og tilpasset ledere, ansatte og tillitsvalgte i bedrifter, statlige virksomheter og fagforbund i Norge. Compendias løsninger og kunnskap er bransjeuavhengig, og tilpasses kundens egne behov. Kunnskapsdepartementet er en av de øvrige statlige virksomhetene som har valgt å ta i bruk håndbøkene fra Compendia.
 
Universitetets innhold i håndbøkene har blitt redigert og kvalitetssikret med støtte fra prosjektansvarlige fra Compendia.
 
Håndbøkene er tilgjengelige for ansatte som er logget på universitetets nettverk. Lenke til håndbøkene er foreløpig plassert i høyremenyen på ansattsidene.

Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (05.09.2012)

Skriv ut artikkel print symbol