Mühleisen ny professor ved UiS


Wencke Mühleisen er tildelt personlig opprykk til professor i feministisk teori og kjønnsforskning ved Universitetet i Stavanger. Opprykket gjelder fra 21.2.2011

Wencke Fugelli Mühleisen tok Cand. philol. i medievitenskap ved Universitetet i Oslo i 1994, og senere dr.art i medievitenskap ved samme sted i 2002.

Fra 1974 til 1989 drev Wencke Mühleisen diverse kunstnerisk virksomhet før hun fra 1976 til 1985 jobbet med utvikling og ledelse av et kurssenter i Friedrichshof i Østerrike. I 1994 og 1995 var hun vitenskapelig assistent ved UiO.

Fra 1996 til 1997 var hun markeds- og informasjonskonsulent ved Norsk filminstitutt og fra 1997 til 2000 var hun medredaktør for Norsk medietidsskrift.

I 2001 var hun gjesteforsker ved Zentrum für interdiziplinäre Frauen und Geschechterforschung, Technische Universität i Berlin. Fra 1997 til 2002 var hun doktorgradsstipendiat ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning (nå Senter for tverrfaglig kjønnsforskning) ved UiO. Fra 2002 har hun vært fast spaltist i Klassekampen.

I 2003 underviste hun ved Statens kunstakademi i Oslo og i 2004 var hun gjesteforsker ved Zentrum für transdiziplinäre Geschlechterstudien, Humboldt Universität i Berlin. I 2006 var hun gjesteforsker ved Christina-institutet för genusforskning ved Helsingfors universitet. I 2007 var hun temaredaktør for Nora. Nordic Journal for Women´s Studies

Fra 2003 til 2007 var hun postdoktor ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved UiO. Fra 2008 til 2010 var hun nestleder for Nasjonalt fagråd for kjønnsforskning og fra 2008 har hun vært faglig leder ved Nettverk for kjønnsforskning ved UiS

 


Sist oppdatert av Silje Stangeland (29.09.2011)

Skriv ut artikkel print symbol