Oppgavefaglig veiledning


Uniped inviterer til samarbeid med faggrupper om å utvikle den veiledning som gis på bachelor- og masteroppgaver.

Uniped (prosjekt for universitetspedagogikk ved UiS) har fokus på å bistå fagmiljøene med utvikling av undervisning og veiledning. Det er et mål å tilby hjelp til å videreutvikle kompetanse i veiledning knyttet til bachelor- og masteroppgaver, sammen med interesserte faggrupper.

- Vår grunnfilosofi er at utvikling av slik kompetanse må forankres i allerede etablert veiledningspraksis i faggruppene. Vi ønsker derfor å involvere personer fra fagmiljøene både i planlegging og gjennomføring av et slikt samarbeid, sier førsteamanuensis Vegard Moen i Uniped.

Moen oppfordrer alle som synes dette høres interessant ut til å ta kontakt for en samtale om hvordan prosjektet kan gå fram i praksis.

Vegard Moen kan kontaktes på telefon 33462 eller e-post: vegard.moen@uis.no
 


Sist oppdatert av (27.09.2011)

Skriv ut artikkel print symbol