Ekstra NORDPLUS-midler til nordisk samarbeid


Nå utlyses en ekstra runde med NORDPLUS-midler innen programmene Nordisk språk og kultur, Nordplus Junior og Nordplus Voksen.

NORDPLUS
Nordiske språk og kultur

Ekstramidler lyses ut til støtte for prosjekt- eller nettverksaktiviteter som tar for seg nordiske språks stilling i ulike perspektiv. Utlysningen kommer i tillegg til den årlige søknadsfristen 1. mars. Blant prioriteringene som synes særskilt relevante for UiS er prosjekter som vektlegger barn og unges språkforståelse, ivaretakelse av språkforståelse i lærerutdanningene, språkteknologisk samarbeid.

Totalt budsjett for denne ekstrautlysningen:
427.000 Euro

Hele utlysningen med alle prioriteringer og opplysninger finner du her.


NORDPLUS
Junior og Voksen

Det lyses ut midler til forberedende besøk for utvikling av samarbeidsaktiviteter for målgruppene nordisk grunnopplæring og voksnes læring. Formålet er å kunne gi anledning for miljøer med ideer til utviklingsarbeid å besøke potensielle partnere.

Hele utlysningen med alle detaljer finner du her.

 

NB! Søknadsfrist 15. oktober 2011!


Sist oppdatert av (26.09.2011)

Skriv ut artikkel print symbol
NORDPLUS Rammeprogram
NORDPLUS Rammeprogram

NORDPLUS Rammeprogram er et samarbeidsprogram i regi av Nordisk Ministerråd som skal yte støtte til utdanningssamarbeid for livslang læring i de nordiske og baltiske land. Det består av sektorprogrammene Junior, Høyere utdanning, Voksen og Horisontal.

I forbindelse med den nye programperioden for NORDPLUS fra 2012 vil Nordisk Språk og Kultur utgå fra NORDPLUS, og etableres som et eget program.


Kontakt din fakultetskoordinator i Internasjonalt kontor for informasjon.