Nominer en UiS-ansatt eller student til Firsprangprisen!


Universitetet i Stavanger er også i år invitert til å foreslå kandidater til Firsprangprisen. I fjor vant UiS-ansatte Simon G. Møller en av prisene, mens John Grønli og Atle Løkken ble nominerte og fikk omtale.

Firsprangprisen er et samarbeidsprosjekt blant annet mellom Rogalands Avis, Næringsforeningen og Sparebanken Vest. Vinneren hver måned får 25.000 kroner i premiepenger og et diplom/trykk som tilleggspremie.

Enkeltpersoner som har gjort en ekstraordinær innsats i privat eller offentlig virksomhet, kan nomineres. Viktige stikkord er nytenking, vekst, endring og skapervilje.

Ekstra innsats
Målet er å trekke fram personer som tenker nytt og gjør en ekstra innsats i privat eller offentlig virksomhet. Dette kan være alt fra hjelpepleieren som kom på en ny måte å gjennomføre eller organisere arbeidshverdagen på, eller ingeniøren som satt oppe natt og dag før han til slutt fant nøkkelen som kan utløse flere oljemilliarder.

Personene skal først og fremst være fra eller jobbe i Stavanger eller i Stavanger-regionen.

24 finalister
Hver måned i fire måneder framover skal det plukkes ut seks finalister som omtales i avisen. Dersom din(e) foreslåtte kandidat(er) plukkes ut og dermed vies oppmerksomhet redaksjonelt, er du med i trekningen av en Ipad 2.

Trekning av Ipad 2 vil skje etter siste prisutdeling i desember. Du kan nominere kandidater fram til siste kandidatsak har vært i trykken.

Rogalands Avis håper å kjøre første runde av Firsprangprisen i høst i månedsskiftet september/oktober.

Kollega eller bekjent
Du kan nominere så mange kandidater du vil. Du kan nominere en kollega, familiemedlem eller bekjent. Både enkeltpersoner, bedrifter og organisasjoner kan nominere.

Det er viktig at du grunngir hvorfor personen nomineres.

Kandidater bør senest nomineres fram til 11. desember 2010. Send dine forslag til firsprangprisen@rogalandsavis.no eller Rogalands Avis, PB 233, 4001 Stavanger.

Her kan du se fjorårets nominerte og vinnere


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (26.09.2011)

Skriv ut artikkel print symbol