Et rikere forskerliv? - Prosjektutviklingsseminar


Mandag 31. oktober inviterer Forskningssekretariatet til et spennende halvdags prosjektutviklingsseminar med fokus på utvikling av gode søknader om ekstern finansiering med særlig vekt på NFR og EU. Seminaret er åpent for alle, men retter seg særlig mot humanister og samfunnsvitere med noe erfaring innen prosjektutvikling.

Tid: Mandag 31. oktober, kl. 12.15-15.30 - med påfølgende tapas
Sted: Kjell Arholms hus, rom A-3, Universitetet i Stavanger
(NB. nytt rom!)

Program
12.15-12.20: Velkommen. Hvilken støtte finnes til søknad om ekstern finansiering ved UiS. Ved Troels Gyde Jacobsen, Leder Fagenhet for EU/NFR-forskning
12.20-12.35: Ekstern finansiering - selvplaging eller veien til et bedre forskerliv? Ved Helge Ole Bergesen, Forskningsdirektør, UiS
12.35-13.20: Prosjektoppbygging, søknadsskriving og søknadsbehandling. Råd og informasjon. Ved Tor Lunde Larsen, Seniorrådgiver, Divisjon for vitenskap, NFR.
13.20-13.50 Søknadsvurdering: Hvordan en fagkomite arbeider. Ved Nils Gilje, Professor, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, Universitetet i Bergen. Medlem av Fagkomité for humaniora, NFR
13.50-14.00 Beinstrekk
14.00-15.00 Forskerblikk på prosjektutvikling. Ved Pia Lane, Forskningssjef KIFO
15.00-15.30 Mer samarbeid for bedre prosjektsøknader. Ved Lena C. Endresen, Avdelingsleder, SV-fakultetet, Universitetet i Oslo
15.30- Tapas

Vennligst klikk her for påmelding (Påmeldingsfrist torsdag 27. oktober)

Om foredragsholderne

 Tor Lunde Larsen 
Seniorrådgiver i Divisjon for vitenskap, Avdeling for humaniora og samfunnsvitenskap og Divisjon for samfunn og helse, Avdeling for velferd og utdanning i NFR. Tors ansvarsområder er det nye programmet Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger (SAMKUL), sosialantropologi, medievitenskap, Frittstående prosjekter - Samfunnsvitenskap (FRISAM), Forskning om velferd, arbeidsliv og migrasjon (VAM), Internasjonal migrasjon og etniske relasjoner (IMER) (avsluttet program) og Kulturell verdsetting (KULVER).

 Nils Gilje 
Professor i kulturvitenskap ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap – AHKR ved Universitetet i Bergen. Siden 2006 har han sittet som medlem av fagkomité for humaniora i NFR. Dette er hans andre periode. Fagkomitéen behandler søknader om støtte til frittstående prosjekter (FRIHUM).

 Pia Lane
Begynner som forskningssjef i stiftelsen Kirkeforskning (KIFO) 1. oktober 2011. Hun kommer da fra en postdoktorstilling ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved UiO med det NFR-finansierte prosjektet "Identities in Transition: A Longitudinal Study of Language Shift in a Kven Community", en studie av norsk politikks innvirkning på kvensk språk og identitet over tid. Pia har samtidig jobbet som prosjektrådgiver for det tverrfakultære forskningsområdet Kulturelle transformasjoner i globaliseringens tidsalder (KULTRANS) ved UiO, hvor hennes oppgave har vært å koordinere arbeidet med prosjektutvikling og søknader om ekstern finansiering. Hun har utstrakt erfaring med søknader både til NFR og EU.

 Lena C. Endresen 
Avdelingsleder for forskning ved Samfunnsvitenskaplig fakultet ved Universitetet Oslo, og leder for FANE SV - ForskningsAdministrativt Nettverk. Hun kommer fra en stilling som rådgiver ved EU-kontoret i NFR, og har også jobbet som forsker i Fafo.


Sist oppdatert av Karoline Høibo (20.10.2011)

Skriv ut artikkel print symbol