Forskning på pårørendes situasjon


En forskergruppe ved Institutt for helsefag ved UiS lanserer nå en spørreundersøkelse for å kartlegge pårørendes erfaringer og synspunkter på det å være voksen pårørende til en eller flere personer over 18 år. Lyst til å delta?

Undersøkelsen inngår i et større forskningsprosjekt om pårørende, som har flere delprosjekter, og som ledes av førsteamanuensis dr. juris Alice Kjellevold ved Universitetet i Stavanger.

Målet for forskerne er å bedre situasjonen for pårørende til personer med ulike helsemessige- og, eller, sosiale vansker.

Forskerne ønsker å nå ut til voksne som er pårørende til en eller flere voksne personer, som for eksempel foreldre eller svigerforeldre, søsken, voksne barn, andre slektninger, venner og lignende, som har ulike helsemessige- og, eller, sosiale vansker.

Er du en voksen pårørende i denne situasjonen inviteres du til å delta i spørreskjemaundersøkelsen som ligger nederst på denne siden. Det vil ta om lag 15 minutter å fylle ut skjemaet.

- Gjennom egen erfaring som pårørende og kontakt med andre pårørende, vet vi at det kan by på mange utfordringer når en nærstående person blir avhengig av helse eller sosial bistand, enten dette er på grunn av sykdom, funksjonshemming, alderdom, eller annet. Vi vet også at pårørende oftest er en viktig ressurs for den personen som er avhengig av bistand, sier dosent og prosjektleder Rita Sommerseth ved institutt for helsefag ved UiS.

- For å få kunnskap om erfaringene mange har som pårørende, håper vi derfor at flest mulig har anledning til å svare på spørsmålene i undersøkelsen, sier Sommerseth.

Delta i undersøkelsen her


Sist oppdatert av Silje Stangeland (22.09.2011)

Skriv ut artikkel print symbol
Sykepleier hjelper eldre kvinne
PÅRØRENDES OPPLEVELSE AV HELSEVESENET: Er du en voksen pårørende til noen over 18 år? Hva er dine erfaringer med det å være pårørende? Gjennom en spørreundersøkelse vil forskere fra UiS gjerne høre dine svar! (Foto: iStock)

FØLG UIS I SOSIALE MEDIER